Dette er avhengig av hårmengde, tetthet, områdets størrelse og hårtype. Det er også avhengig av hyppigheten og lengden av behandlingene. Det må tas en serie av behandlinger. I begynnelsen kommer man oftere og tar lengre tid per gang. Etter hvert trappes behandlingen ned og avstand mellom behandlingene blir større mens behandlingstiden per gang avtar.