Har du noen av disse kontraindikasjonene, vil jeg ha en skriftlig tillatelse av din lege.
Pacemaker
Cochlea implantat
Mange metall implantater i kroppen
Hjerteproblemer
Blodtrykkproblemer
Diabetes
Hepatitt
Høyt medisinert
Epilepsi
Herpes
Angst
Psykiske problemer